O nas – Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Nasza organizacja, Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft., stanowi platformę łączącą wszystkich przedstawicieli sektora turystycznego w regionie: atrakcje turystyczne, gestorów bazy noclegowej, usługodawców, samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje bezpośrednio i pośrednio związane z turystyką.

Kontakt do biura

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
+36 42 310-735

W naszym biurze przekazujemy aktualne informacje turystom, a także obsługujemy i pomagamy przyłączonym do TDM usługodawcom w regionie. Dla naszych członków organizujemy szkolenia, wyjazdy studyjne, reprezentujemy ich na wystawach turystycznych, reklamujemy na naszej stronie internetowej, zapewniamy dostęp do profesjonalnych materiałów, świadczymy fachowe doradztwo poradę w zakresie przygotowanie i realizacji projektów.

Jednym z naszych głównych zadań jest dokumentowanie wartości turystycznych regionu Nyírség i Nyíregyházy oraz przygotowanie ofert turystycznych. Ważnym zadaniem jest ich dystrybucja, promowanie w czasopismach, publikacjach, telewizji, radiu, na stronach internetowych, na billboardach w kraju i w krajach sąsiednich.

Biuro Tourinform

Tourinform Sóstógyógyfürdő

4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út
+36 30 881-3315

Godziny otwarcia Biura Tourinform:

1 Móc – 14 Czerwiec
środa – niedziela: 10:00 – 18:00

15 Czerwiec – 31 Sierpień
poniedziałek – niedziela: 10:00 – 18:00

1 Wrzesień – 30 Wrzesień
środa – niedziela: 10:00 – 18:00

Biuro Tourinform Sóstógyógyfürdő od roku 2012 jest zarządzane przez Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Główne działania, zadania i kompetencje naszej organizacji

W obszarze usług informacyjnych i utrzymywania kontaktów

 • Obsługa ruchu turystycznego w Nyíregyházie i Nyírség, dostarczanie informacji, obsługa zewnętrznego systemu informacyjnego
 • Przyjmowanie wpływających zapytań turystów, informowanie zainteresowanych stron, wysyłanie przekazywanie odwiedzającym publikacji turystycznych, pośredniczenie w usługach turystycznych
 • Otrzymywanie, rozpatrywanie i rozwiązanie ewentualnych skarg i reklamacji odwiedzających

W obszarze zarządzania operacyjnego

 • Zapewnienie obsługi administracyjnej i organizacji pracy (np. administrowanie TDMO, realizacja umów z dostawcami i podwykonawcami)
 • Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem, oceną i kontrolą (np. tworzenie raportów), tj. realizacja informacyjnego systemu zarządzania
 • Planowanie roczne i realizacja zadań strategicznych (np. biznes plan, planowanie finansowe, zamówienia, planowanie rozwoju, przygotowanie różnych strategii)
 • Zadania dotyczące partnerstwa i zarządzania siecią – utrzymywanie relacji z kluczowymi partnerami, decydentami, klientami
 • Reprezentowanie interesów, stała współpraca zawodowa z innymi organizacjami zawodowymi (np. NGM, Węgierska Agencja Turystyczna, biura Tourinform, TDMO), zagranicznymi partnerami branżowymi, itp.

W zakresie działalności w destynacyjnym marketingu turystycznym

 • Badanie rynku, sondaż, gromadzenie danych
 • Przygotowanie i koordynacja wydawnictw z zakresu marketingu turystycznego
 • Koordynacja i realizacja krajowych promocji i kampanii
 • Udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych
 • Koordynacja i realizacja zagranicznych promocji i kampanii
 • Przegląd treści turystycznej strony internetowej, aktualizacja zawartości, działanie, rozwój strony internetowej, prowadzenie portali społecznościowych
 • Tworzenie aplikacji mobilnych

Inne działania turystyczne

 • Networking organizacji i przedsiębiorstw zainteresowanych turystyką, tworzenie pozytywnego nastroju w życiu publicznego w zakresie turystyki
 • Tworzenie nastroju gościnnego
 • Kompilacja i marketing pakietów turystycznych
 • Kompilacja wartości narodowych i hungaricum
 • Poszukiwanie środków rozwoju, wnioski na granty

Nasi współpracownicy

Furkóné Szabó Marianna
Prezes, TDM manager
+36 30/472-4436
Tatár Anikó
Front Office manager
+36 30/472-4481
Laboncz Zoltán
Główny menedżer projektów
+36 30/472-4491
Petrovánszki Beáta
Referent ds. turystyki

Biuro Tourinform

Mapa

Adres: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4431, Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út (Állatpark bejáratával szemben)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Dzielić