O nás – Nezisková turistická s.r.o. Nyíregyháza

Naša organizácia, Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. združuje subjekty cestovného ruchu regiónu: vlastníkov a prevádzkovateľov turistických atrakcií a služieb, miestne samosprávy, mimovládne organizácie, inštitúcie, podniky priamo i nepriamo spojené s turizmom.

Kontakt na našu kanceláriu

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
+36 42 310-735

V našej kancelárii ponúkame turistom aktuálne informácie, respektíve poskytujeme podporné služby regionálnym subjektom cestovného ruchu združeným v oblastnej organizácii cestovného ruchu (TDM). Našim členom zabezpečujeme „školenia, exkurzie, zastupujeme ich na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu, propagujeme ich na našich webových stránkach, zabezpečujeme im prístup k odborným materiálom, ďalej im poskytujeme odborné poradenstvo pre úspešnú účasť v oblasti projektov a tendrov.

Jednou z našich hlavných úloh je sústreďovanie hodnôt a krás oblasti Nyírség a mesta Nyíregyháza, zostavovanie cestovných a ponukových balíkov. Našou dôležitou úlohou je ich umiestnenie na trhu, propagácia v rôznych novinách, magazínoch a publikáciách, v televízii, v rozhlase, na webových stránkach, veľkých plagátových plochách doma i v susedných krajinách.

Turisztikai Információs Központ

Tourinform Sóstógyógyfürdő

4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út
+36 30 881-3315

Otváracie hodiny kancelárie Tourinform:

1. smieť – 14. júna
Streda – Nedeľa: 10:00 – 18:00

15. júna – 31. augusta
Pondelok – Nedeľa: 10:00 – 18:00

1. septembra – 30. septembra
Streda – Nedeľa: 10:00 – 18:00

Kanceláriu Tourinform Sóstógyógyfürdő prevádzkuje od roku 2012 naša nezisková organizácia Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Hlavne aktivity našej organizácie, úlohy, kompetencie

V oblasti poskytovania informácií a udržiavania kontaktov

 • Poskytovanie informácií, obsluha turistického dopytu týkajúceho sa mesta Nyíregyháza a oblasti Nyírség, prevádzkovanie exteriérových informačných systémov
 • Prijímanie žiadostí turistov, informovanie záujemcov, zasielanie a poskytovanie propagačných materiálov, sprostredkovanie turistických služieb
 • Prijímanie, vyšetrenie a riešenie prípadných sťažností a reklamácií návštevníkov

V oblasti operatívneho manažmentu úloh

 • Vykonávanie prevádzkových a administratívnych úloh a organizácia práce (napr.: administrácia TDMSZ, správa dodávateľských a subdodávateľských zmlúv)
 • Plnenie riadiacich, vyhodnocovacích a kontrolných úloh (napr.: zhotovovanie hlásení), respektíve prevádzkovanie riadiaceho informačného systému
 • Plnenie ročných plánovacích a strategických úloh (napr.: obchodný plán, finančné plánovanie, obstarávania, plánovanie inovácií, príprava rôznych stratégií)
 • Plnenie úloh partnerstva a sieťového manažmentu s vybranými partnermi, rozhodovacími orgánmi, udržiavanie klientskych kontaktov
 • Obhajovanie záujmov, neustála odborná spolupráca s inými odbornými organizáciami (napr.: NGM, Maďarská agentúra pre turizmus, kancelárie Tourinform, TDMSZ), zahraničnými odbornými partnermi atď.

V oblasti destinačného turistického marketingu

 • Prieskum trhu, hodnotenie, získavanie údajov
 • Príprava a koordinácia publikácií v oblasti turistického marketingu
 • Koordinácia a realizácia vnútroštátnych propagačných aktivít a kampaní
 • Účasť na domácich a zahraničných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu
 • Koordinácia a realizácia zahraničných propagačných aktivít a kampaní
 • Prehliadanie, aktualizácia, prevádzkovanie a rozvoj obsahu turistického portálu. Prevádzkovanie sociálnej siete
 • Vytvorenie mobilnej aplikácie

V oblasti ďalších turistických úloh

 • Zjednotenie podnikateľov a organizácií z oblasti turizmu a vytvorenie intelektuálneho verejného života turizmu
 • Vytvorenie aspektu pohostinnosti
 • Zostavovanie turistických balíkov a ich umiestnenie na trhu
 • Zozbieranie národných hodnôt a produktov z oblasti hungarikum
 • Vyhľadávanie možných zdrojov pre ďalší rozvoj, príprava projektov

Naši spolupracovníci

Furkóné Szabó Marianna
Výkonný riaditeľ, manažér TDM
+36 30/472-4436
Tatár Anikó
Front Office manažér
+36 30/472-4481
Laboncz Zoltán
Hlavný manažér projektov
+36 30/472-4491
Petrovánszki Beáta
Turistický referent

Kerékpárkölcsönzés

Mapa

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4431, Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Sóstói út (Állatpark bejáratával szemben)

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Zdieľanie