Múzeum Andrása Jósu

Zdieľanie

Múzeum je z dôvodu rekonštrukcie ZATVORENÉ!

Objav múzeum skrývajúce zlatý poklad!

Elérhetőségek

Múzeum Andrása Jósu
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
+36 42 315-722

josamuzeum.hu

Kolekcia Kallay
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 15.
+36 42 310-566
kallaygyujtemeny.hu

Otváracie hodiny

Múzeum Andrása Jósu
Múzeum je z dôvodu rekonštrukcie ZATVORENÉ!

Kolekcia Kallay
utorok – nedeľa: 9:00 – 17:00

Ceny lístkov

Múzeum ťa očakáva vzrušujúcimi a pestrými, stálymi a dočasnými expozíciami. Jeho archeologická zbierka je známa v celej Európe, ale bohaté sú jeho kolekcie i z oblasti regionálnej histórie, výtvarného a remeselníckeho umenia, či numizmatiky.

Pancierová miestnosť

Pancierová miestnosť zaujíma výnimočné miesto. Tu strážia totiž tie numizmatické zlaté klenoty, ktoré sa našli v oblasti mesta Újfehértó počas prestavby záhrady jedného rodinného domu. Sú to hlavne zlaté forinty pochádzajúce zo 16.-17. storočia. Pravdepodobne to mohol byť narýchlo zakopaný majetok jedného prchajúceho občana alebo obchodníka.

Neobvyklá prehliadka

Rodiny, detské skupiny, žiaci na požiadanie sa môžu oboznámiť so zbierkami múzea hravou formou v rámci netradičnej prehliadky, respektíve je možnosť i na muzeálno-pedagogickú vzdelávaciu činnosť súvisiacu s výstavami.

V rámci rovnoprávnosti sa pracovníci múzea snažia splniť i požiadavky ľudí so špeciálnymi potrebami a vhodným spôsobom sprevádzať aj zdravotne postihnutých návštevníkov. Organizujú aj špeciálnu prehliadku múzea pre nepočujúcich a sluchovo postihnutých návštevníkov.

Stále expozície

  • „Odišiel som na jarmok…“ etnografická výstava
  • „Po stopách dávnych remesiel“ archeologická výstava
  • „Žltý čert“ zlato múzea Andrása Jósu
  • „…plný láskou k ľudstvu…“ pamätná výstava Andrása Jósu
  • Vojsko mesta Nyíregyháza – výstava
  • Zbierka Péchy-Kovács
  • Výber z trofejí nadporučíka Tibora Gencsyho

Po kom bolo múzeum pomenované?

Podľa Krúdyho bol András Jósa: „kapriciózny a európsky vedec; hrobár dobyvateľov v oblasti Nyírség; figúrka z prostredia mocipánov; letmý gavalier; najlepší lekár v polovici Maďarska; koho zázračné skutky by mohla ospevovať citara; z polovice divotvorný fantóm; trochu omeškaný rytier z prostopašného Maďarska; lekár operujúci vreckovým nožíkom; lekár – vedec, ktorému povievali vlasy, keď sa hnal na svojom dvojkolesovom voze; pružný, odolný, ako chrt a nemeniteľne rovnaký, ako piesok oblasti Nyírség; múdry a bláznivý, svätec a dôverčivý maďarský človek“

Ubytovanie v blízkosti

Ak si chceš prehliadnuť múzeum, tak sa Ti oplatí ubytovať sa v neďalekých ubytovacích zariadeniach.

Fotografie o múzeu

Mapa

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.