Promenadă în centrul oraşului

Distribuiți

Frumuseţea şi atmosfera centrului oraşului te atrage şi pe tine.

Renumitul Váci Mihály, cel care s-a născut în oraş, caracteriza centrul oraşului în felul următor: „… nu este un oraş istoric. Aici nu au avut loc lupte, nu s-au încheiat tratate de pace, nu are multe vestigii istorice cu urme lăsate de regi…”, dar frumuseţea şi atmosfera oraşului atrage vizitatorul.

 

Punct de plecare Piaţa Kossuth

Dacă venim pentru prima dată la Nyíregyháza se recomandă să începem promenada în Piaţa Kossuth. Pavajul ornamental al Pieţii Kossuth simbolizează Sistemul solar cu cele nouă mozaicuri în cerc, reprezentând planetele. Clădirea cea mai importantă a pieţii este Clădirea Primăriei, care a fost proiectată de către Benkó Károly. Clădirea eclectică construită în stil renascentist, cu arcade la intrare, a fost construită în anul 1872. În sala de festivităţi a avut loc renumitul „proces de la Tiszaeszlar”, și-au purtat pașii pe aici Eötvös Károly, Mikszáth Kálmán, iar Móricz Zsigmond a locuit în camera de oaspeţi. Deasupra balconului deschis către piaţă se află câte o statuie a Justiţiei.

În centrul pieţei se află statuia lui Kossuth Lajos, opera sculptorului Bethlen Gyula. În spatele statuii se află o ţeavă de tun spartă, cu o pasăre pe ea datată 1848. La umbra castanilor bătrâni stă Obeliscul Răscumpărarea datoriei (de către iobagi). În partea stângă sunt feţe de iobagi care sugerează neîncredere, în partea dreaptă feţe de iobagi care reflectă încredere şi putere – „ Oraşul Nyíregyháza nu mai este sub dominația burgheză și nici în posesia acesteia”.

 

Nyíregyháza - Piaţa Kossuth

 

Piaţa continuă cu clădirea eclectică a Palatului casei de Economii, construită în anul 1912. Sala casieriei – monument de artă protejat – este acoperit cu o cupolă de sticlă ornamentată.

În cealaltă parte a pieţii se află Hotel Korona o clădire impozantă, construită tot în stil eclectic în anul 1895 după planurile arhitectului Alpár Ignác. Cele trei fronturi ale clădirii oferă vizitatorilor o altă faţadă. Ca un fapt inedit este faptul că la balul de inaugurare al clădirii, în oraş s-a aprins pentru prima dată iluminatul electric.

 

 

Lângă hotel se află biserica romano catolică construită de către Nagy Virgil. Cea mai frumoasă parte a bisericii cu trei nave în stil bazilică este monumentala navă transversală. Aici se găseşte şi amvonul din marmură în bolta căruia sunt sculptaţi cei patru evanghelişti. În imediata apropiere a bisericii se află Palatul Episcopal al Episcopiei Romano Catolice Debrecen – Nyíregyháza.

Atracţii turistice de pe strada Zrínyi Ilona

Ne continuăm plimbarea pe strada Zrínyi Ilona, unde ne apar în faţa ochilor două clădiri frumoase: palatul catolic şi parohia catolică de odinioară. Între ele ne captează atenţia fântâna arteziană Cele Trei Graţii, construită de către Borbás Tibor. În palatul construit în stil secesionist, aflat în centrul străzii, se află Oficiul stării civile, acolo unde se oficiază căsătoriile. Cei care s-au plimbat pe aici nu uită cu siguranță atmosfera şi explozia de culoare a acestei străzi. Florile şi arbuştii ornamentali oferă o atmosferă mediteraneană din primăvară și până toamna. La statuia fetelor din bronz pietonii se pot delecta cu muzica interpretată de artiștii ambulanţi.

 

 

 

Atracţii turistice pe strada Bocskai

În direcţia străzii Bocskai se află clădirea Tribunalului Judeţean construit în stil Empire, iar lângă ea este clădirea Parchetului.

Piaţa Libertăţii (Szabadság tér), centrul vieţii culturale a oraşului

Piaţa Szabadság este centrul vieţii culturale a oraşului. Aici se găsesc Biblioteca Judeţeană şi Orăşenească Móricz Zsigmond, Centrul Cultural Váci Mihály, o clădire cu formă interesantă proiectată de către arhitectul Bán Ferenc. Pe partea cealaltă a drumului se află Galeria Orăşenească care găzduieşte expoziţiile permanente ale Atelierului de pictură „Sóstói Éremművészeti Alkotótelep” şi expoziţii temporare de arte plastice.

Lângă Galeria Orăşenească se ridică noua Şcoală Generală Kodály Zoltán cu o sală de concerte modernă unde a cântat şi corul cu renume mondial Cantemus. Sala Pál Gyula cu expoziţiile sale temporare este tot parte a clădirii. Ocolind puțin ajungem la Arena Continental care găzduieşte tot timpul anului competiții sportive de nivel înalt, târguri şi expoziţii. Urmează zona Buitos, unde în operele lui Krúdy Gyula au avut loc dueluri celebre. Azi această zonă mlăştinoasă a fost drenată şi a fost realizat un loc de recreere pentru locuitorii oraşului.

 

 

Dacă ne întoarcem către centrul oraşului, în fața Palatului casei de Economii găsim Statuia fondatorilor oraşului, statuie sculptată în anul 2001 de către sculptorul Nagy Bendek şi care îl reprezintă pe contele Károlyi Ferenc şi pe cizmarul Petrikovics János din localitatea Szarvas, două personalităţi care au fost actorii principali ai recolonizării în anul 1773 a oraşului aflat într-un flux de depopulare.

Piaţa Eroilor (Hősök tere)

În Piaţa Eroilor (Hősök tere) se găseşte clădirea impozantă a Consiliului Judeţean construită în stil eclectic tot de către Alpár Ignác. În cele două firide de pe faţadă se găsesc statuile conducătorului de oşti Szabolcs şi regele István, sculptate de către Kallós Ede, iar în curtea interioară să găsesc statuile conţilor Lónyay Menyhért (1871-72) şi Kállay Miklós (1942-1944), prim miniştri de odinioară care s-au născut în judeţul nostru.

 

 

Parcul din faţa clădirii Consiliului Judeţean este dominat de monumentul eroilor primului război mondial realizat de către Kisfaludy Stróbl Zsigmond în 1928. Personajul principal al monumentului este eroul care se luptă cu dragonul. Cele două grupuri auxiliare reprezintă plecarea la luptă şi sfârşitul acesteia. Statuia cu dragonul din Nyíregyháza o regăsim și pe Dealul Gellért din Budapesta, însă aceasta suferind câteva modificări minime. În cealaltă parte a pieţei se află monumentul eroilor revoluţiei din 1956 realizat de sculptorul Győrfi Sándor.

Piaţa 23 Octombrie (Október 23. tér) şi împrejurimi

În Piaţa 23 Octombrie găsim opera Arborele vieţi (Életfa) realizat din oţel inoxidabil de către Tilles Béla. Aceasta simbolizează legătura dintre trecut, prezent şi viitor. În această piaţă mai putem vedea şi fântâna cu apă potabilă realizată din bronz de către Orr Lajos. Pe strada Síp din apropiere este sinagoga ortodoxă construită între 1924 – 1932 de către Baumhorn Lipót. Nu departe de aici se vede clădirea din cărămidă roşie a Institutului Teologic Greco-catolic Szent Atanáz, finalizată în anul 2003.

 

 

Mergând mai departe către centrul orașului ajungem pe strada Bethlen Gábor unde se află biserica greco-catolică cu două turnuri, construită în stil bizantin în anul 1985. În pasajul din spatele bisericii se află statuia fântână arteziană Sfântul Nicolae realizată de către Tóth Sándor în anul 1996. Pasajul şi-a primit numele după numele statuii.

Piaţa Kálvin şi Piaţa Országzászló

Clădirea reprezentativă a Pieţii Kálvin este biserica reformată construită în stil romantic între anii 1873 – 1882. Din Piaţa Kálvin se trece în Piaţa Országzászló, unde se găseşte monumentul victimelor şi a martirilor primului război mondial. Monumentul a fost inaugurat de către fostul prim ministru Antall József în anul 1991. În sudul pieţii se află statuia de bronz „Husarul maghiar”.

 

 

Trupele de husari au fost parte integrantă a oraşului încă din anul 1869, când a fost mutat în oraş un regiment de husari din armata regală. Garnizoana care a adăpostit un întreg regimentul a fost finalizată în anul 1981. Husarii au avut un rol important în viaţa economică şi socială a oraşului până la începutul celui de-al doilea război mondial.

Din piaţă se vede bine un imobil la colţul străzii, construit în stil secesionist – palatul de odinioară Nyírvíz. Pe frontispiciul clădirii către strada Széchenyi sunt două lucrări din mozaic, una simbolizează vânatul şi pescuitul, cealaltă agricultura.

Piaţa Bessenyei

În Piaţa Bessenyei se află statuia din bronz în stil neobaroc a scriitorului şi filozofului Bessenyei György, fost gardian al împărătesei Maria Tereza. Statuia a fost realizată de către Kallós Ede. Aceasta a fost prima statuie din oraş postată în spaţiu public. Într-un spaţiu idilic se află Teatrul Móricz Zsigmond, construit pe baza planurilor lui Alpár Ignác în anul 1984.

 

 

Faţada exterioară este împodobită cu reliefuri care îi reprezintă pe Moliere, Szigligeti şi Shakespeare. Teatrul organizează în fiecare an la sfârşitul lunii august unul din cele mai mari festivaluri de artă din ţară, Festivalul VIDOR. În faţa teatrului se află statuia lui Váci Mihály (realizată de către ifj. Szabó István, 1976), puţin mai la sud statuia lui Krúdy Gyula (realizată de către Varga Imre, 2003). Ambii scriitori s-au născut în oraşul Nyíregyháza.

Piaţa Benczúr

În Piaţa Benczúr se află clădirea monumentală construită în stil neoclasic și care adăposteşte Muzeul Jósa András. Muzeul a primit denumirea după renumitul om de ştiinţă şi polihistor Jósa András. Până în primăvara anului 2008 a fost finalizată restaurarea interioară a muzeului care adăposteşte o colecţie bogată din vestigiile oraşului Nyíregyháza şi a judeţului Sazbolcs-Szatmár-Bereg. Alături de expoziţiile permanente vizitatorii pot vedea şi expoziţii temporare arheologice, etnografice, de artă, de tezaur.

 

Nyíregyháza - Piaţa Benczúr

 

La câţiva paşi de muzeu se află statuia din calcar a pictorului Benczúr Gyula, născut la Nyíregyháza. Statuia este opera sculptorului Galántai Fekete Géza. În spatele statuii, ascunsă între copaci se află vestita statuie Naşterea lui Venus sculptată de către Kisfaludy Stróbl Zsigmond. Această statuie este o copie donată oraşului de către artist, statuia originală se află în localitatea Santa Barbara din California. Statuia a câştigat medalia de aur la expoziţia mondială de la Barcelona în anul 1929. În centrul pieţei a fost reabilitat pavilionul de vară construit în 1925. Aici exista odinioară o cofetărie cu muzică live, mai târziu aceasta a fost transformată în grădina de vară a unei berării.

Piaţa Luther

Continuându-ne promenada în direcţia străzii Iskola, ajungem la monumentul artistic construit în stil baroc – biserica evanghelică din Piaţa Luther. Construcţia bisericii a fost demarată în urma edictului împăratului Josif al II-ea, de către coloniştii slovaci colonizaţi în anul 1753. Proiectele bisericii au fost elaborate de către arhitectul italian Giuseppe Április. Biserica a fost sfinţită în anul 1786. A fost construită în punctul cel mai ridicat al oraşului de atunci. Biserica are un rol de seamă în viaţa muzicală a oraşului datorită acusticii deosebite, aici au loc multe concerte de orgă şi cor. Sunetul clopotelor de pe faţada clădirii ne aminteşte de trecerea timpului.

Lângă biserică se află două clădiri. Una este Casa Luther care odinioară a fost palatul bisericii evangheliste. Imobilul a fost construit în anul 1928 pe baza planurilor arhitectului Kotsis István şi la vremea respectivă a fost cea mai modernă casă de locuit din oraş.

 

 

La câţiva paşi de casa Luther, pe strada Szent István nr. 8 este casa unde în 1878 s-a născut renumitul scriitor şi jurnalist Krúdy Gyula. Azi aici este o placă comemorativă. Tot pe această stradă se găseşte Gimnaziul Evanghelic Kossuth Lajos din Nyíregyháza, care a fost primul gimnaziu al oraşului. Şcoala a fost înfiinţată în anul 1801 de către biserica evanghelică, iar din anul 1861 este gimnaziu. Dintre absolvenţii săi amintim pe scriitorul Krúdy Gyula, chimistul cercetător Kabay János, scriitorul şi jurnalistul Gádor Béla.

Istoria oraşului Nyíregyháza pe scurt

Bazându-ne pe cercetările arheologice putem rezuma istoria oraşului și afirma că teritoriul de azi al oraşului a fost locuit încă din secolul X. În ciuda acestui fapt este un oraş tânăr deoarece adevăratele schimbări au intervenit în secolul XVII. În anul 1753 au sosit acei colonişti slovaci (tirpák) care în zilele de lucru trăiau în aşa numitele gospodării – bokortanya din jurul oraşului, conferind localităţii o structură administrativă specifică.

 

 

Cel mai important eveniment din viaţa oraşului a avut loc în anul 1824 când iobagii şi-au răscumpărat drepturile de la nobili, iar în 1837 localitatea Nyíregyháza a fost ridicată la rang de oraş. Astăzi oaspeţii sunt primiţi de un oraş efervescent şi frumos. Imaginea oraşului este dată de parcuri, pieţe, uriaşe zone verzi, clădiri vechi şi noi care împreună au reuşit să păstreze spiritul de odinioară al oraşului.

 

Centrul oraşului Nyíregyháza – Fotografii

Hartă

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

4400 Nyíregyháza, Luther tér

4400 Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér

4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér

4400 Nyíregyháza, Kálvin tér

4400 Nyíregyháza, Október 23. tér

4400 Nyíregyháza, Hősök tere

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér

4400 Nyíregyháza, Bocskai u.

4400 Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u.

Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
Instagram