Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein

Pályázat címe: „Turizmusfejlesztés a Nyírség kiemelt turisztikai településein”
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00020

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által került meghirdetésre az 1652/2021. (IX. 21.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján, a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1 azonosítószámú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” címmel, melynek forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt konzorciumi formában a Pócspetri Római Katolikus Egyházközség és a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. részvételével valósul meg. Az intézkedés meghatározó célja a térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus turisztikai fejlesztések támogatása, melyekkel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő, koordinált fejlesztések valósíthatóak meg.

Az elnyert projekt keretében Pócspetri Római Katolikus Egyházközség templomának, illetve annak filiája, a Máriapócsi Római Katolikus Egyház templomának és Pócspetri régi neobarokk kastély épületének térségi szintű turisztikai fejlesztése, az épületek felújítása, a kulturális adottságokra építő új látványelemek létrehozása valósul meg.

A beruházás megvalósításával elérendő cél Pócspetri és Máriapócs helyi és térségi turisztikai attrakcióinak olyan minőségi fejlesztése, valamint a kínálat olyan mértékű színesítése az elérhető szolgáltatások, programok körének bővítésével, melyek lehetővé teszik a gazdasági fenntarthatóságot és hozzájárulnak a helyi lakosság életminőségének növeléséhez. A tervezett projekt által több turisztikai szereplő együttműködésén alapuló, területileg komplex fejlesztések valósulnak meg, amelyek biztosítják a TOP Pluszban kiemelt célként megjelenő térségileg integrált fejlesztések létrejöttét, a rendelkezésre álló turisztikai források hatékony felhasználását, a turisztikai együttműködések szélesítésének ösztönzését, és hogy a kisebb turisztikai potenciállal rendelkező települések vonzerői egységes tematika alá rendezve egymást erősítsék.

A pályázat megvalósítása során felújításra kerülő épületeket az épített és szellemi örökség értékeinek hasznosításával fenntartható turisztikai attrakcióvá kívánják fejleszteni, és ezen értékekhez illeszkedő látogatóbarát- és élmény-elemekkel bővíteni. Ennek keretében kialakításra kerül egy interaktív elemeket is tartalmazó kiállítás. Mindkét templomban QR kódos idegenvezetés, orgonakoncert és templomi hangverseny, különböző egyházi alkalmakhoz kapcsolódó programok szervezése valósul meg.

Annak érdekében, hogy a fentebb említett élményelemeket minél szélesebb körben megismerjék, valamint a két templom és a kialakítandó kiállítás bekerüljön a turisztikai vérkeringésbe, újságírói study tour kerül megszervezésre, valamint kiadványok, imázsfilm és honlap készül, továbbá online hirdetések segítik a projekt nyilvánosságát.

Célkitűzés az épített örökségi értékek fejlesztése, valamint olyan komplex szolgáltatást nyújtó kulturális-turisztikai attrakciók kialakítása, amelyek biztosítják a 21. századi trendeknek megfelelő élmény- és ismeretszerzést, a szabadidő minőségi eltöltését, emellett a lakosság igényes találkozási helyévé is válik.

A projekt mindazonáltal kulcsfontosságú a munkahelyteremtés, vidékfejlesztés és a helyi lakosság megtartása szempontjából települési és térségi szinten egyaránt. Jelen fejlesztés hozzájárul ahhoz is, hogy a hátrányos helyzetű rétegek turizmusban való részvételét ösztönözze; ez nagymértékben elősegíti a lakosság életminőségének javulását is. A projekt a fenti célokkal összhangban pozitív hatással lesz a térség gazdaságára.

A projekt figyelembe veszi a terület környezeti terhelhetőségét, így a projekttel érintett épületeken végrehajtott infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesíthetőek az energiahatékonysági és megújuló energia alapú korszerűsítés szempontjai, illetve az akadálymentesítési követelmények.

Megosztás